Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Brief van Rooms-Koning Maximilaan I aan aartsbisschop Bertho...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
73 Brief van Rooms-Koning Maximilaan I aan aartsbisschop Berthold von Mainz, waarin hij hem meedeelt dat hij zijn stadhouder en raden te Innsbruck heeft opgedragen om na te gaan hoe hoog de "nachschuld" (rente) bedraagt boven de 50000 gulden die zijn zoon Filips moet betalen [door hertog Albrecht werd in totaal een bedrag van 83926 goudgulden en 21 stuiver gevraagd]. De aartskanselier moet op hun aanwijzingen een schuldverklaring uitschrijven van de "kauffgelt oder zinszs" (rente) over de 101928 Rijnse goudgulden die hij de hertog schuldig is [zijn zoon Filips zou 200000 van de verschuldigde hoofdsom van 301928 Rijnse gulden betalen]. De rente bedraagt 5% (" auff einem kauff nemlich ye von zwentzig einen gulden zugeben"). Gegeven te Genua op 6 oktober 1496. Afschrift (transsumpt door aartsbisschop Berthold van Mainz), afhangend zegel is verloren gegaan.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree