Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: De stadhouder, raden - waaronder Fuchsen zu Fuchsperg "verwe...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
74 De stadhouder, raden - waaronder Fuchsen zu Fuchsperg "verweser des marschalckampts zu Ynszpruck" en Walthern von Stadion "pflegers zu Vellemberg" - te Innsbruck, tevens stadhouder en raden van de schatkamer aldaar, schrijven keurvorst Berthold zu Mainz dat zij "ein ernstlich schreiben und bevelch" van Maximiliaan hebben ontvangen inzake de rente ("nachraitunghalbe"), waarover hertog Albrecht van Saksen veelvuldig heeft geschreven. Zij hebben de "nachraitung von artickel zu artickel untz aff sand dionisien tag (=9 okt.) nehst- vergangen weysend ubersehen". Van de 83926 goudgulden en 21 stuiver "nachschuld" (rente) over de verschuldigde hoofdsom, zal Filips 50000 gulden betalen. Van het resterende bedrag zal Maximiliaan 24000 gulden zal betalen, waarover een schuldverklaring ("schultbrieffe") moet worden opgesteld. Gegeven te Innsbruck op 27 oktober 1496. Afschrift (vidimus door Berthold van Mainz), met afhangend zegel van Berthold van Mainz.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree