Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte waarbij Rooms-Koning Maximiliaan verklaart dat hij de 5...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
77 Akte waarbij Rooms-Koning Maximiliaan verklaart dat hij de 50000 Rijnse gulden "redlicher gestenndiger schuld und dargelihens geld" bij Albrecht van Saksen heeft verkocht met het recht van wederkoop, voor een jaarlijks bedrag ("zinszs und guld") van 2500 goede Rijnse gulden (een 20e penning), in twee termijnen te Neurenberg te betalen, waarvoor de opbrengsten uit het graafschap Tirol als pand dienen. Gegeven te Innsbruck op 27 oktober 1496. Afschrift (transsumpt door aartskanselier Berthold van Mainz) afhangend zegel is verloren gegaan.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree