Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van Rooms-Koning Maximiliaan I dat hij de 125928 Rijnse...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
78 Akte van Rooms-Koning Maximiliaan I dat hij de 125928 Rijnse goudgulden, welke hij Albrecht van Saksen schuldig was, aan de hertog heeft verkocht ("rechtlich zu kawffen geben haben") voor een jaarlijks bedrag van 6296 Rijnse goudgulden en 24 kreutzer (i.c. een 20e penning ofwel 5% rente), in gelijke helften te betalen op Pasen en Michaelis. Gegeven te Lindau op 18 november 1496. Afschrift (vidimus door Berthold van Mainz), met afhangend grootzegel van aartsbisschop Berthold van Mainz.
NB:
Vpl: Original Urkunde nr. 9181. Opm: De 125.928 Rijnse gulden schuld betreft de 101.928 gulden welke de Rooms-Koning van de hoofdsom van 301.928 gulden had overgenomen, vermeerderd met de rente over de afgelopen periode (�nachzaylung� of �nachschuld�). De rente over de gehele hoofdsom was na onderhandelingen te Antwerpen bepaald op 83.916 Rijnse goudgulden, welke evenwel later werd verminderd tot 74.000 gulden. Aartshertog Filips betaalde 50.000 gulden rente (een 4e penning) voor zijn aandeel van 200.000 Rijnse gulden van de hoofdsom. Hieruit volgt dat de Rooms-Koning 24.000 Rijnse gulden rente betaalde. Met vidimus van Johannes, bisschop van Meissen (oud nummer: nr. 159).
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree