Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van Rooms-Koning Maximiliaan en zijn zoon Filips waarin...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
104 Akte van Rooms-Koning Maximiliaan en zijn zoon Filips waarin hij ordonneert op welke wijze de sloten en huizen "van Worden, Genape, Vilvorden, Teleyne, casteel vander Sluys, Medenblyck, Ghervliet, onsen blochuysen van Harlem, Ziericxe ende Middelburch in Zeeland", moeten worden onderhouden, welke hij in handen van zijn stadhouder-generaal Albrecht van Saksen heeft gesteld. Gegeven te Heusden 18 februari 1494. Expeditie en afschrift (transsumpt). Zie verder computerbestand.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree