Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte ("commissie") waarbij Rooms-Koning Maximiliaan - met in...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
119 Akte ("commissie") waarbij Rooms-Koning Maximiliaan - met instemming van de keurvorsten, vorsten en standen van het rijk - hertog Albrecht van Saksen en diens erfgenamen en opvolgers aanstelt tot rijks gubernator en potestaat over de graven, prelaten, edelen, steden, meenten en inwoners van Oostergo, Westergo, Zevenwouden, Groninger gebieden, Dithmarschen, "Stranndtfriesen", "Wurstfriesen" en Stellingwerf. Het Rijk en aartshertog Filips behouden evenwel het recht van terugkoop ("lossing") voor een bedrag van 100000 gulden. Gegeven te Freiburg im Breisgau op 20 juli 1498. Vidimus
NB:
Vpl: Original Urkunde nr. 9254; Afschrift: inv.nr. 299. Ver: �Bulla seu Diploma Maximilian I. Romanorum Imperatoris, Alberto Duci Saxoniae� (�Bulle en opdracht door Rooms- Koning Maximiliaan gedaan aan hertog Albrecht van Saksen van het Erfpotestaat van Friesland�) (gedrukt: GPCB, dl. I, p. 786-789) en �Bulla altera seu Diploma Maximilian I. Romanorum Imperatoris, Alberto Duci Saxoniae data� (gedrukt: GPCB, dl. I, p. 789-792); Blok (1888), p. 51 reg.nr. 95. Opm: De vidimus brieven van de bisschop van Meissen hebben als oud nummer: nr. 260 en 275. Op 9 oktober kwamen Bodo van Stolberg-Wernigerode, Sigmund Pflug en Neithard Fuchs met de kommissiebrief van de keurvorsten in Franeker aan. (Thabor, IV, 321). Zie ook: inv.nrs. 4, 300, 338 en 2338. HHStA Wenen, R.R X/2, fol. 656v.-658v; regest in Urkunden und Aktenstücke, nr. 75; RTA, MR, VI, 669-670; NStA Aurich Rep. 241 A 160 fol. 24 afschrift; Vries (1986), p. 182 n. 96).
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree