Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: "Erklarung der Commission uber Friesland" van Rooms-Koning M...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
122 "Erklarung der Commission uber Friesland" van Rooms-Koning Maximiliaan. Akte waarbij de Rooms-Koning hertog Albrecht van Saksen benoemt tot eeuwige gubernator van het Heilige Roomse Rijk over de gebieden "Ostergew, Wesstergew, Sybenwalden, Gruninger gebiet, Dietmarschen, Stranndtfriesen, Wurstfriesen, Stellingwarff, und allen quartieren, innseln, eylenden, kreyssen und zugehorungen" en aldus het gebied van de hertog uitbreidt. Gegeven te Neuss op 27 maart 1499. Vidimus op perkament met aanhangend zegel van Johannes bisschop van Meissen.
NB:
Vpl: Original Urkunde nr. 9296; Afschrift: inv.nr. 355. Ver: Sperling, p. 27; Emmius, IV, 577; Blok (1888), p. 51 reg.nr. 105; OUBM, III reg.nr. 715; Reimers (1933), p. 196. Opm: Vidimus in duplo gemaakt door bisschop Johannes van Meissen, te Stolpen �am sonnabent conversionis Pauli� anno 1500 en te Meissen op �dinstags visitacionis Marie� anno 1501.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree