Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van Rooms-Koning Maximiliaan waarin hij verklaart dat d...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
124 Akte van Rooms-Koning Maximiliaan waarin hij verklaart dat de op de rijksdag te Worms afgekondigde landvrede hertog Albrecht van Saksen niet zal beletten bij de inning van zijn schulden. Hij mag deze naar zijn wil en behoefte met behulp van de keurvorsten, vorsten en andere standen van het rijk vorderen. Daarenboven is hij niet verplicht de daarvoor uitgeschreven "gemeinen phennyng" te betalen. De hertog zal "so frey steen als er vor solchem reichsztag gewesen ist". Gegeven te Worms op 6 september 1495. Expeditie, met afhangend zegel van Maximiliaan; en afschrift (vidimus van bisschop Johannes van Meissen).
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree