Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Bul voor Gerlacus Buma wegens het behalen van de doctorsgraa...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
1. Eerste Afdeling: Leden van de Familie Buma
1.01. Oudere generaties
1.01.03. Gerlacus Buma (1732-1807), gehuwd met Bottje Dorhout (1735-1808)
5 Bul voor Gerlacus Buma wegens het behalen van de doctorsgraad in de rechten aan de academie van Franeker, 1757; met een aantekening van zijn inschrijving in het register van advocaten bij het Hof van Friesland, 1757.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree