Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Bul voor Wibo Bernhardus Buma wegens het behalen van de doct...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
1. Eerste Afdeling: Leden van de Familie Buma
1.02. Jongere generaties
1.02.03. Leden van de tak van Wibo Bernhardus Buma
1.02.03.01. Wibo Bernhardus Buma (1807-1848), gehuwd met Joanna Elisabeth barones van Haersolte (1813-1864)
1.02.03.01.01. Stukken betreffende maatschappelijk leven
1.02.03.01.01.01. Loopbaan
181 Bul voor Wibo Bernhardus Buma wegens het behalen van de doctorsgraad in de rechten aan de universiteit van Groningen 1830; met op de achterkant de akte van eedsaflegging als advocaat bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Leeuwarden, 1830.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree