Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte houdende geloften door Albrecht van Egmondt van Mereste...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht
Stukken betreffende de leden en ambtenaren, hun benoeming, rechten en verplichtingen
De stadhouders en landcommandeurs
275.0 Akte houdende geloften door Albrecht van Egmondt van Meresteyn, overeenkomstig een besluit van het kapittel van Spiers, bij zijn bevestiging tot landcommandeur van de Balije van Utrecht afgelegd, 1543 nov. 8

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree