Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Gerechtsbrief van Neerlangbroek, waarbij Johan van Dompselae...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
4. Archieven van kloosters, 1284-1803
4.4. Stukken waarvan onduidelijk is tot welk kloosterarchief ze behoren
1498 Gerechtsbrief van Neerlangbroek, waarbij Johan van Dompselaer voor de schade, die hij lijdt door de weigering van de erfgenamen van Engbert van Zulen om hem de aflossing te vergunnen van een schuld, waarvoor zeker viertel land verpand is, geëigend wordt aan de pacht-penningen, door Ot van Bemmel als pachter van dit viertel land aan genoemde erfgenamen verschuldigd, 1507 z.d.
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree