Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Gerechtsbrief van Westbroek, waarbij Dirc Timanszoen (?) aan...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
2. Archieven van de broederschappen, 1309-1657 (19e eeuw)
2.4. Broederschappen in de St. Jacobs-Kerk
2.4.2. H. Kruis-broederschap
280 Gerechtsbrief van Westbroek, waarbij Dirc Timanszoen (?) aan de broederschap van het H. Cruys tot zinte Jacobs overdraagt 1/6 van eene halve hoeve land aldaar, op den last van eenige diensten voor de ziel van den schenker na zijn dood. Fragment, 1410 z.d.
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree