Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte waarbij Johannes, bisschop van Cyrene, vicaris-generaal...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
3. Archieven van de godshuizen en fundaties, 1307-1813 (1885)
3.07. Thomas van Nykercken
3.07.3. Boedelpapieren van Thomas van Nykercken
624-3x Akte waarbij Johannes, bisschop van Cyrene, vicaris-generaal van het aartsbisdom Keulen, verklaart in het Minderbroederklooster de tonsuur te hebben toegediend aan Thomas van Nykercken, 1490
Datering:
1490
NB:
Overgedragen door het Rijksarchief in 1942, afkomstig uit het archief van het kapittel van Oudmunster.
Omvang:
1 charter
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree