Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van schuldbekentenis ten overstaan van het gerecht van ...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
3. Archieven van de godshuizen en fundaties, 1307-1813 (1885)
3.08. Fundatie van Huybert Edmontsz. van Buchell
640-x Akte van schuldbekentenis ten overstaan van het gerecht van Montfoort door Mathijs Mathijsen van Bambergen jr. aan de executeurs van de nalatenschap van jonkheer Huybrecht van Buchel van een losrente van 20 gulden 's jaars op een hoofdsom van 400 gulden onder hypotheekstelling van des schuldenaars huis en hofstede in Montfoort, 1619
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree