Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte waarbij elect Hendrik van Beieren de overdracht aan pri...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
4. Archieven van kloosters, 1284-1803
4.2. Mannenkloosters
4.2.3. Karmelietenklooster
731-b Akte waarbij elect Hendrik van Beieren de overdracht aan prior en convent van de Karmelieten bevestigt van de St. Nicolaaskerk en een regeling vaststelt ten aanzien van de collatie door de aartsdiaken van de twee pastoorsprebenden, 1529. Met akten van bevestiging van het bovenstaande door proost en aartsdiaken Claudius van Boysset, 1529, vice-deken en kapittel, 1529, en proost en aartsdiaken Johannes Slacheck, 1542
Datering:
1529. Met akten van bevestiging van het bovenstaande door proost en aartsdiaken Claudius van Boysset, 1529, vice-deken en kapittel, 1529, en proost en aartsdiaken Johannes Slacheck, 1542
NB:
In 1957 overgedragen door het Rijksarchief in Utrecht en afkomstig van het Staatsarchiv in Koblenz.
Omvang:
4 charters (getransfigeerd)
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree