Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Stadbrief van Utrecht, waarbij Vranck van den Velde voor het...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
2. Archieven van de broederschappen, 1309-1657 (19e eeuw)
2.3. Broederschappen in de Buurkerk
2.3.07. Broederschap der Ellendige Zielen
230 Stadbrief van Utrecht, waarbij Vranck van den Velde voor het gerecht van Utrecht overdraagt aan de broederschap van de Ellendige zielen aldaar eene erfrente van 2 pond 18 duiten, uit een huis Onder die Smede aldaar, vermeld in den hierbij getransfigeerden (doch verloren) brief, 1475 febr. 28. Met aangehecht extract (op papier) uit een transport, waarbij het convent van Brandolen het huis Cleyn Dromelenborch, belast o.a. met eene rente van 8 St. 6 penn. aan de Zielbroederschap, overdraagt aan Augustijn Luymenss. van Hamersfelt, 1589
Datering:
1475 febr. 28. Met aangehecht extract (op papier) uit een transport, waarbij het convent van Brandolen het huis Cleyn Dromelenborch, belast o.a. met eene rente van 8 St. 6 penn. aan de Zielbroederschap, overdraagt aan Augustijn Luymenss. van Hamersfelt, 1589
Reden geen uitleen:
Dit inventarisnummer is als reproductie beschikbaar
Omvang:
1 charter en 1 stuk (aaneengehecht)
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree