Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Kwijting van Henrick Geliisz. voor de voldoening door Henric...

titel ( Het Utrechts Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
4. Archieven van kloosters, 1284-1803
4.3. Vrouwenkloosters
4.3.02. Convent van St. Cecilia
900 Kwijting van Henrick Geliisz. voor de voldoening door Henrick Jan Jacobszoenszoen van de koopsom van een huis (aan de oostzijde van de Oudegracht) tusschen de Vie en de St. Jansbrug, gelegen tusschen het convent van St. Cecilia en het huis Sandenborch, 1480 april 13

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree