Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Stukken betreffende het geschil tussen de stad Zutphen enerz...

titel ( Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg / Angerlo en Doesburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
700 Stukken betreffende het geschil tussen de stad Zutphen enerzijds en de ridderschap met de kleine steden anderzijds over de benoeming van de leden van Gedeputeerde Staten.
Datering:
1633-1652
Naam archief:
Oud Archief Doesburg, 1230-1811
NB:
Met retroacta en bijlagen. Zie reg. nrs. 227, 278, 391, 908, 1079. Het geschil, dat aanvankelijk aan de stadhouder is voorgelegd, werd omstreeks 1640 voor het Hof gebracht. Het charter is een akte d.d. 1564, waarbij de Magistraat van Emmerik op verzoek van die van Lochem, die hetzelfde stadrecht heeft ontvangen als Emmerik, afschrift geeft van het artikel van de privilegebrief, waarin aan de stad Emmerik het recht van de stad Zutphen wordt toegekend. Dit charter is kennelijk door de stad Lochem als bewijsstuk in dit proces overgelegd en niet teruggevraagd.
Toegangsnummer:
48
Omvang:
7 pakken en 1 charter
Organisatie: Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg / Angerlo en Doesburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree