Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Schuldbekentenis van 187 daalders en 15 stuivers wegens acht...

titel ( Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg / Angerlo en Doesburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
1454 Schuldbekentenis van 187 daalders en 15 stuivers wegens achterstallig traktement, voorschotten en rente over de jaren 1582-1596, door de stad Doesburg verschuldigd aan wijlen SIMON SCHUL, in leven stadssecretaris, ten behoeve van diens weduwe ANNA EYENDECKERS en hun zoon JOHAN SCHUL, tegen een rente van 11 1/4 daalders per jaar.
Datering:
1600
Naam archief:
Oud Archief Doesburg, 1230-1811
NB:
Met akte van overdracht door JUDIT GABRIELS, weduwe SCHWATSBRUGGEN en WOUTER DE BEST, namens zijn moeder HENRIXKEN SCHUL en BERNHARDUS TILMAN en LUTGERDA DE WYZE, echtelieden, 1637. De charters zijn met 2 zegelstaarten aan elkaar geknoopt. De schuld is in 1641 afgelost.
Toegangsnummer:
48
Omvang:
2 charters (gecancelleerd)
Organisatie: Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg / Angerlo en Doesburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree