Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte, gepasseerd voor schepenen van Goes, waarbij Cornelis G...

titel ( Gemeentearchief Goes )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
7 Akte, gepasseerd voor schepenen van Goes, waarbij Cornelis Gillissen verklaart schuldig te zijn aan de taxeermeesters van deze stad, namens Catholijncken Boys en de erfgenamen van haar man, Jaques de Cormet, het bedrag van 391 pond, 13 schellingen en 4 groten wegens de koop van het huis De Wildeman op de Grote Markt te Goes.
Organisatie: Gemeentearchief Goes
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree