Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van verkoop ten overstaan van schout en schepenen van N...

titel ( Historisch Archief Westland )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Stukken achtergebleven in het archief
Akten van eigendomsovergang en hypotheek
Gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen van Naaldwijk
232 Akte van verkoop ten overstaan van schout en schepenen van Naaldwijk door Claasje Claasdr., weduwe van Gerrit Dirksx van Langevelt, aan Dirk Gerritsz. van Langevelt, meester timmerman, van een huis en erf aan het Martvelt, 1663
Organisatie: Historisch Archief Westland
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree