Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van transport door Claas Timmer, meester timmerman te M...

titel ( Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
4 Akte van transport door Claas Timmer, meester timmerman te Muiden aan mejuffrouw Maria Meijn, weduwe van Jan Bolten, koopman te Amsterdam van een zoutkeet DE PAAUW met een woonhuis, thans bewoond door Jasper de Bruyn van Erckell, secretaris van de stad Muiden, met een pakhuis, tevens nog een zoutkeet DE LANGEGANG, gelegen naast de andere aan de oostzijde van de Vecht te Muiden, met een gemeenschappelijke gang, een timmerij, pakhuizen en keten voor fl2.500,-
Organisatie: Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree