Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van volmacht door Geertruyd Sara de Meulenaar, weduwe e...

titel ( Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
9 Akte van volmacht door Geertruyd Sara de Meulenaar, weduwe en erfgename van Jasper Bolten en door de andere erfgenamen aan Jan Bolten om namens hen aan Adrianus Felix ten Dall te verkopen een zoutkeet met vier pannen, genaamd DE PAAUW, met huis, koetshuis, stal en verdere opstallen "strekkende van voor uit de Vegt tot achter aan het riool in de Agterstraat" te Muiden voor de som van fl 9.500,-
Organisatie: Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree