Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van de Grote Raad van Mechelen houdende de vernietiging...

titel ( Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2374 Akte van de Grote Raad van Mechelen houdende de vernietiging van het vonnis van het Hof van Holland gewezen in het geschil tussen de procureur als eiser ter ene zijde en die van Naarden en de gemene dorpen van Gooiland, gedaagden ter andere zijde, en stelt het eigendom van de meente van Gooiland van de graaf vast behoudens het gebruiksrecht dat aan de gedaagden toekomt, uithangend zegel verloren gegaan
Organisatie: Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree