Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Familie Trip (3), 1587 - 1885
1449 Familie Trip (3), 1587 - 1885 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In december 1924 ontving het gemeentearohief van Jhr. O.B. van Vierssen Trip te Groningen een verzameling charters en papieren, die na ordening betrekking bleken te hebben op de familie Trip en wel in hoofdzaak op die leden van het geslacht, die in de Veenkoloniën en in de stad Groningen hun woonplaats hebben gehad. Daarnaast werden ook vele bescheiden aangetroffen van aanverwante Groningse regeringsgeslachten, vooral van de familie Lant, die een aanzienlijk bezit aan venen en dalgronden in Veendam — Wildervank en omgeving bezat. Hun onderlinge verwantschap wordt aangetoond in tabellen, die achter de inventaris zijn gevoegd. Bij schrijven d.d. 6 februari 1929 aan de gemeente-archivaris van Groningen is door Jhr. H.L. van Vierssen Trip med. drs. te Groningen - een neef van de schenker - een voorstel ingediend betreffende de in 1924 geschonken familiepapieren.
Overeenkomstig een voorstel van Jhr. H.L, van Vierssen Trip, waarmede de gemeente-archivaris dr. H.P. Coster volledig akkoord is gegaan, zijn 24 charters betreffende koop- en pachtkontrakten van venen en landerijen in de Veenkoloniën gelegen, afgestaan aan het Rijksarchief te Groningen. Deze stukken zijn vermeld in de Inventarissen van rijks- en andere archieven 1929 deel II pag. 437 vgl. beschreven door W.J. Formsma. Gezien echter hun oorsprong en het feit, dat zij met de ten gemeentearchieve achtergebleven stukken één geheel vormen, zijn zij in deze inventaris mede beschreven. (aangehaald als Toegangnr. 658, inv.nr ...).
Tevens zijn overeenkomstig ditzelfde voorstel ongeveer 40 stukken, in hoofdzaak de familie Van Imhoff betreffende, afgestaan aan Mr. A.W. Baron van Imhoff te Arnhem ter opneming in diens familie-archief (zie voor opgave van deze stukken cahijer met aantekeningen, opgenomen onder inv. nr. 1) en ongeveer 20 stukken gezonden aan Jhr. Herman Trip te ‘s-Gravenhage ter deponering in diens familie-archief, welk archief, volgens mededeling van voornoemde Jhr. H.L. van Vierssen Trip, zou, worden overgebracht naar de verzameling van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te ‘s—Gravenhage. Nadien zijn door Jhr. H.L. van Vierssen Trip nog enkele stukken, in hoofdzaak de familie Venhuizen betreffende, ten gemeentearohieve gedeponeerd.
Doordat Scato Trip heeft gefungeerd als majoor van het ware excercitie-genootschap "Voor onze duurste panden" te Groningen zijn een 20-tal stukken van dit genootschap van Patriotten in zijn familiearchief terechtgekomen. Deze stukken zijn toegevoegd aan het archief van voornoemd genootschap, dat zich ten gemeentearchieve bevindt.
Eveneens zijn een 30-tal manuscripten en een 90—tal pamfletten, in hoofdzaak de Patriotten- en Franse tijd betreffende, welke zich in het archief Trip bevonden, geplaatst in de aan het gemeentearchief verbonden bibliotheek.
Inventaris
1 Stukken, die met zekerheid of waarschijnlijkheid tot het eigenlijke familie-archief kunnen worden gebracht.
1.1 Stukken van persoonlijke aard
1.1.05 Stukken betreffende de familie Lant en aanverwante geslachten
1.1.05.09 Anthonius ten Hola
Kenmerken
Laatste uitvoer:
14-04-2021
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de familie Trip
Bewerker:
G.N. Schutter
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1954
Omvang:
16,46 m standaardarchiefberging
Archiefvormer(s)::
 
Archiefvormer Trip, 1600 - 1900
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Een product van:

Huygens ING De Ree